Sim số đẹp của sao Việt


Sim số đẹp của sao Việt

Sim so dep - Các sao Việt thưởng sở hữu những số liên lạc rất đẹp và dễ nhớ.

Nữ ca sĩ Thủy Tiên
Nữ ca sĩ Thủy Tiên

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Không chỉ khoác trên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, Lý Nhã Kỳ còn sử hữu 2 số điện thoại khá đẹp, có đuôi là:9999 và 6996.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Mr Đàm hiện đang sở hữu số điện thoại 09***5050. Đây là số anh mới dùng, trước đó, anh dùng số có đuôi là 567568.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

2222 - là 4 số cuối điện thoại của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Sim điện thoại diễn viên Tự Long hay dùng có 4 số cuối khá đẹp: 6886.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

4 số điện thoại cuối của diễn viên Trần Bảo Sơn - chồng Trương Ngọc Ánh là 9997.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Sim so dep của diễn viên Hải Anh có 4 số 8 ở cuối. (***8888).

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Minh Tiệp sử dụng số điện thoại có đuôi là 6869.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

4 số cuối điện thoại của Quỳnh Hoa là 5555.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Đuôi số điện thoại của Hồng Quế là  6868.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương sử dụng sim so dep có tứ quý 6 ở cuối.

Số điện thoại siêu đẹp của sao Việt: 9999, 8888, 567568 | Số điện thoại của sao, Số điện thoại đẹp của sao việt, Sao việt, Thủy Tiên, Tự Long, Lưu Thiên Hương, Hồng Quế, Hồ Quỳnh Hương

3 số cuối điện thoại của Thủy Tiên khá đẹp: 789.

 

Sim so dep

Tin tức liên quan